Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program

Výběrové řízení na pozici ADMINISTRATIVY

Charakteristika vykonávané práce:

 • administrace dotačních titulů na financování sociálních služeb, kompletace žádostí o dotace a vyúčtování, odpovědnost za formální správnost podle požadavků donátorů,
 • personalistika organizace – dokumentace pro vznik a ukončení pracovních poměrů, organizace výběrových řízení, zajišťování školení BOZP pro zaměstnance, komunikace se mzdovou účetní, evidence vzdělávání zaměstnanců,
 • aktualizace údajů v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • aktualizace webových stránek organizace, vnitřních směrnic a dalších dokumentů,
 • administrativní činnost v souvislosti s chodem organizace a jednotlivých sociálních služeb, zapisování porad, objednávky zboží a další kancelářská činnost,
 • e-mailová a telefonická komunikace s úřady, účetní firmou, mzdovou účetní aj.

 

Požadavky na uchazeče:

 • minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 • znalost požadavků týkajících se registrace sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách,
 • dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office, datové schránky, internet),
 • znalost pracovně právních předpisů a Zákoníku práce,
 • dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti, samostatnost, pečlivost,
 • trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost,
 • ŘP skup. B – aktivní řidič,
 • respekt vůči hodnotám, ve kterých je ukotvena práce Střediska křesťanské pomoci Plzeň.

 

Výhodou:

 • zkušenost s dotační a projektovou problematikou,
 • praxe v programech pro podávání dotací,
 • dovednost práce s grafickými programy

 

Nabízíme:

 • pracovní smlouvu na dobu určitou s perspektivou prodloužení,
 • zázemí stabilní neziskové organizace,
 • 25 dní dovolené, 5 dní sick day.

 

Nástup: od poloviny ledna 2023

Místo pracoviště: Božkovská 511/20, 326 00 Plzeň

Pracovní úvazek: 1,0

 

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních
 • odborné znalosti a dovednosti týkající se požadovaných činností,
 • motivační dopis,
 • kopie výpisu z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 

Přihlášky včetně příloh doručte nejpozději do 31. 12. 2022:

 

Poštou: Středisko křesťanské pomoci Plzeň, Božkovská 511/20, 326 00 Plzeň. Na obálku uveďte „Výběrové řízení – administrativní pracovník“. nebo

Datovou schránkou: 3gjmqsp nebo

E-mailem: office(@)skp-plzen.cz. Do předmětu napište „Výběrové řízení – administrativní pracovník“.

 

Kontaktní osoby za vyhlašovatele:

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Ivona Pavelková, tel.: 777 785 461, e-mail: office(@)skp-plzen.cz.

 

Po vyhodnocení přihlášek bude výběrové řízení pokračovat ústním pohovorem s nejúspěšnějšími uchazeči o zaměstnání. Vybraní uchazeči budou o přesném čase pohovoru informováni předem na uvedené mailové adresy v přihlášce.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Zájemci nesou veškeré náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Informace o zpracování osobních údajů uchazeče při výběrovém řízení jsou uvedeny níže.

 

V Plzni, 6. 12. 2022

 

Vyplněním a odesláním strukturovaného životopisu a kopie dosaženého vzdělání poskytuje uchazeč Středisku křesťanské pomoci Plzeň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v zaslaných dokumentech. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány výhradně za účelem výběru uchazeče o zaměstnání.

Souhlas je poskytován na dobu od odeslání podkladů k výběrovému řízení do uzavření pracovní smlouvy s vybraným uchazečem. Poté budou osobní údaje ostatních uchazečů vymazány.