Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Terapeutická komunita - Vyřízené stížnosti

POSTUP PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

•    Kdokoli má právo vyjadřovat se k poskytování služeb a ke všemu, co s poskytováním našich služeb souvisí. Stížnosti jsou pro nás důležitým zdrojem informací o spokojenosti; zprávou o tom, zda je služba schopna uspokojit potřeby uživatelů služby. Stížnost může být podnětem pro zvýšení kvality služby, kterou poskytujeme.
•    Stížnost může za uživatele služby podat i jiná osoba jednající v jeho zájmu.
•    V souvislosti s podáním stížnosti nebudete žádným způsobem ohroženi.
•    Máte právo na nezaujaté, účinné a diskrétní řešení Vaší stížnosti.

Stížností rozumíme vyjádření nespokojenosti vyžadující odezvu. Uživatelé služby si mohou stěžovat na kvalitu a způsob poskytování služby, chování a přístup pracovníků, na soužití obyvatel. O stížnost se jedná vždy, pokud je uživatelem tak označena.
Podnětem rozumíme podaný návrh směřující ke zlepšení kvality sociálních služeb nebo života v zařízení. Podnět je podle významu řešen ústně nebo evidován písemně v zápisech z porady.
Připomínkou rozumíme upozornění, že se méně podstatná věc neuskutečnila, opakované připomínky na neuskutečnění konkrétní činnosti se stávají stížností připomínka je řešena ústně.

Osoby odpovědné za vyřizování stížností stížnosti prošetřují, vyjadřují stanovisko a rozhodují o opatřeních:

Důvod stížnosti:

Stížnost vyřizuje:

Jiný uživatel

Společné soužití uživatelů

Provoz/poskytování služby

Pracovník, který není vedoucím střediska

 

Vedoucí dané sociální služby:

Terapeutická komunita Vršíček

Terénní program

Dům na půl cesty

Sociální rehabilitace

Vedoucí sociální služby

Ředitel – Mgr. Marek Novotný

Administrativa, ekonom

Ředitel – Mgr. Marek Novotný

Ředitel

Správní rada nebo Diakonie Evangelické církve metodistické ČR

 

Se stížností se můžete obrátit i na nezávislé orgány, např. na Český helsinský výbor (adresa: Ostrovského 253/3,
150 00, Praha 5, telefon: 220 515 188) nebo na Kancelář veřejného ochránce práv (adresa: Údolní 39, 602 00,
Brno, telefon: 542 542 111).

  • Stížnost můžete zasílat na e-mail office@skp-plzen.cz
  • Stížnost bude vyřízena do 14 dnů po podání stížnosti.
  • Řešení stížnosti bude zveřejněno nejpozději do 30 dnů po podání stížnosti.

Zde jsou zveřejněna řešení anonymních stížností.

Stížnost můžete zasílat na e-mail office@skp-plzen.cz

 

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners