Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Terénní program

Služba Terénní program je podporována z individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“,
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000632

EU plus MPSV plus KÚ 2016 BAR

 

Poslání:
Posláním terénní služby je podpora a motivace osob, které jsou bez přístřeší, nebo bezdomovectvím ohroženy, ve snaze jejich situaci řešit prostřednictvím sociálního poradenství a praktické pomoci.

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, nebo osoby ztrátou domova ohroženy, které se nacházejí na okraji společnosti.
Služba je poskytována zletilým osobám od dovršení 18-ti let.

Cíle projektu:
Cílem projektu je motivace osob bez přístřeší v řešení jejich životní situace a využívání návazných služeb pomoci a tím i k návratu do společnosti.

Průběh terénní práce:
Vyhledávání a kontaktování osob bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí.
Navazování kontaktu a vybudování vztahu důvěry s osobou bez přístřeší.
Informování těchto osob o rizicích spojených se „životem na ulici,“ pomoc se zajištěním základních životních potřeb.
Podpora a motivace osoby bez přístřeší k využívání návazných služeb pomoci a tím i pomoc k návratu do společnosti.
Základní sociální poradenství: pomoc při zajištění dokladů, hmotné nouze, bydlení, doprovod a komunikace s úřady a institucemi.

Forma poskytování služby:
Služba je poskytována na základě kontaktní práce a individuálního přístupu. Ke kontaktu dochází v přirozeném prostředí zájemce či uživatele služby. Je bezplatná a může být poskytnuta anonymně.

Provozní doba v terénu
:                Provozní doba v kanceláři:
Pondělí:   8:00    -   12:00                   Pondělí:   12:00    -   16:00
Úterý:    14:00    -   18:00                   Úterý:      10:00    -   14:00
Středa:    8:00    -   12:00                   Středa:    12:00    -   16:00
Čtvrtek: 14:00    -   18:00                   Čtvrtek:   10:00    -   14:00
Pátek:   12:00    -   16:00                   Pátek:       8:00    -   12:00
Sobota:         zavřeno                         Sobota:      zavřeno
Neděle:         zavřeno                         Neděle:       zavřeno

 

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners