Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Terénní program

Projekt Terénní program je spolufinancován Plzeňským krajem v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2021 - Plzeňský kraj.

Terénní program je členem České asociace streetwork a proklikem na stránky www.streetwork.cz.

streetwork-clen-negativ

 

 

INFORMACE

Naše služba je přestěhována o dvě ulice dál do Božkovské 20.

 

Poslání:
Posláním terénní služby je podpora a motivace osob, které jsou bez přístřeší, nebo bezdomovectvím ohroženy, ve snaze jejich situaci řešit prostřednictvím sociálního poradenství a praktické pomoci.

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, nebo osoby ztrátou domova ohroženy, které se nacházejí na okraji společnosti.
Služba je poskytována zletilým osobám od dovršení 18-ti let.

Cíle projektu:
Cílem projektu je motivace osob bez přístřeší v řešení jejich životní situace a využívání návazných služeb pomoci a tím i k návratu do společnosti.

Průběh terénní práce:
Vyhledávání a kontaktování osob bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí.
Navazování kontaktu a vybudování vztahu důvěry s osobou bez přístřeší.
Informování těchto osob o rizicích spojených se „životem na ulici,“ pomoc se zajištěním základních životních potřeb.
Podpora a motivace osoby bez přístřeší k využívání návazných služeb pomoci a tím i pomoc k návratu do společnosti.
Základní sociální poradenství: pomoc při zajištění dokladů, hmotné nouze, bydlení, doprovod a komunikace s úřady a institucemi.

Forma poskytování služby:
Služba je poskytována na základě kontaktní práce a individuálního přístupu. Ke kontaktu dochází v přirozeném prostředí zájemce či uživatele služby. Je bezplatná a může být poskytnuta anonymně.

Základní informace o službě
Název sociální služby: Terénní program
Adresa: Božkovská 511/20, 326 00 Plzeň
Telefon: 735 172 996
e-mail: teren(@)skp-plzen.cz

Adresa sídla organizace: Božkovská 511/20, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 224 320
e-mail: office(@)skp-plzen.cz
www.skp-plzen.cz
IČO: 405 245 66

 

    

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

Loga na Web SKP