+420 377 224 320 kancelář SKP Plzeň
Kontakty
Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Terénní program

Projekt Terénní program je spolufinancován Plzeňským krajem v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2021 - Plzeňský kraj.

Terénní program je členem České asociace streetwork a proklikem na stránky www.streetwork.cz.

streetwork-clen-negativ

 

 

INFORMACE

Naše služba je přestěhována o dvě ulice dál do Božkovské 20.

 

Poslání:
Posláním terénní služby je podpora a motivace osob, které jsou bez přístřeší, nebo bezdomovectvím ohroženy, ve snaze jejich situaci řešit prostřednictvím sociálního poradenství a praktické pomoci.

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, nebo osoby ztrátou domova ohroženy, které se nacházejí na okraji společnosti.
Služba je poskytována zletilým osobám od dovršení 18-ti let.

Cíle projektu:
Cílem projektu je motivace osob bez přístřeší v řešení jejich životní situace a využívání návazných služeb pomoci a tím i k návratu do společnosti.

Průběh terénní práce:
Vyhledávání a kontaktování osob bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí.
Navazování kontaktu a vybudování vztahu důvěry s osobou bez přístřeší.
Informování těchto osob o rizicích spojených se „životem na ulici,“ pomoc se zajištěním základních životních potřeb.
Podpora a motivace osoby bez přístřeší k využívání návazných služeb pomoci a tím i pomoc k návratu do společnosti.
Základní sociální poradenství: pomoc při zajištění dokladů, hmotné nouze, bydlení, doprovod a komunikace s úřady a institucemi.

Forma poskytování služby:
Služba je poskytována na základě kontaktní práce a individuálního přístupu. Ke kontaktu dochází v přirozeném prostředí zájemce či uživatele služby. Je bezplatná a může být poskytnuta anonymně.

Základní informace o službě
Název sociální služby: Terénní program
Adresa: Božkovská 511/20, 326 00 Plzeň
Telefon: 735 172 996
e-mail: teren(@)skp-plzen.cz

Adresa sídla organizace: Božkovská 511/20, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 224 320
e-mail: office(@)skp-plzen.cz
www.skp-plzen.cz
IČO: 405 245 66

 

    

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

Loga na Web SKP