Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Terénní program

Služba Terénní program je podporována z individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“,
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000632

EU plus MPSV plus KÚ 2016 BAR

 

Poslání:
Posláním terénní služby je podpora a motivace osob, které jsou bez přístřeší, nebo bezdomovectvím ohroženy, ve snaze jejich situaci řešit prostřednictvím sociálního poradenství a praktické pomoci.

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší, nebo osoby ztrátou domova ohroženy, které se nacházejí na okraji společnosti.
Služba je poskytována zletilým osobám od dovršení 18-ti let.

Cíle projektu:
Cílem projektu je motivace osob bez přístřeší v řešení jejich životní situace a využívání návazných služeb pomoci a tím i k návratu do společnosti.

Průběh terénní práce:
Vyhledávání a kontaktování osob bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí.
Navazování kontaktu a vybudování vztahu důvěry s osobou bez přístřeší.
Informování těchto osob o rizicích spojených se „životem na ulici,“ pomoc se zajištěním základních životních potřeb.
Podpora a motivace osoby bez přístřeší k využívání návazných služeb pomoci a tím i pomoc k návratu do společnosti.
Základní sociální poradenství: pomoc při zajištění dokladů, hmotné nouze, bydlení, doprovod a komunikace s úřady a institucemi.

Forma poskytování služby:
Služba je poskytována na základě kontaktní práce a individuálního přístupu. Ke kontaktu dochází v přirozeném prostředí zájemce či uživatele služby. Je bezplatná a může být poskytnuta anonymně.

Provozní doba v terénu
:

Pondělí:  12:00 - 15:00 Centrum Plzně + Lochotín  
Úterý: 13:00 - 17:00 Centrum Plzně + Skvrňany sudý týden
        Centrum Plzně + Doubravka lichý týden
Středa: 12:00 - 15:00 Centrum Plzně + Bory  
Čtvrtek: 13:00 - 17:00 Centrum Plzně + Slovany  
Pátek: nejsme na  terénu    
Víkend: zavřeno        

 

Provozní doba v kanceláři:

Pondělí:  08:00  -  11:30     15:00  -  16:00
Úterý:  10:00  -  12:30   17:00  -  18:00
Středa:  08:00  -  11:30   15:00  -  16:00
Čtvrtek:  10:00  -  12:30   17:00  -  18:00
Pátek:  08:00  -  16:00        

 

Základní informace o službě
Název sociální služby: Terénní program
Adresa: Rubešova 581/4, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí
Telefon: 735 172 996
e-mail: teren(@)skp-plzen.cz

Adresa sídla organizace: Rubešova 581/4, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 224 320
e-mail: office(@)skp-plzen.cz
www.skp-plzen.cz
IČO: 405 245 66

 

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners