Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Terapeutická komunita Vršíček

 Volná lůžka
Stav se stále mění :-). Aktuální počet vám sdělíme
telefonicky na čísle 377 224 320 nebo 777 632 490.

 

V KOMUNITĚ JE DOVOLENO KOUŘENÍ

 

 2019-03 Certifikát na web

23.10.2018 v proběhlo v komunitě místní šetření certifikačního týmu.
Námi poskytovaná služba splňuje standardy odborné způsobilosti a podmínky stanovené pro udělení certifikátu odborné způsobilosti na období 4 roků.

 

 Poslání Terapeutické komunity Vršíček:

Terapeutická komunita Vršíček umožňuje dospělým lidem, kteří se rozhodli řešit problém závislosti na návykových látkách - DROGÁCH NEBO ALKOHOLU - pobyt v bezpečném a přijímajícím prostředí, které poskytuje prostor pro práci se závislostí a spojenými problémy. Usilujeme o to, aby si každý osvojil takový způsob života, který nepůsobí destruktivně na něj samotného, ani na jeho okolí.

Cílem léčby je, aby klienti:

  1. uměli zacházet s drogovou minulostí a s riziky s ní spojenými (prevence relapsu, budování bezpečných vztahů, odolávání pokušení, jak mluvit o své minulosti při hledání zaměstnání atd.),
  2. řešili svou sociálně právní situaci (komunikace s úřady, soudy, PČR, řešení dluhové situace adt.),
  3. obnovili narušené vztahy (kontakt) s rodinou a blízkými,
  4. uměli zacházet s časem a smysluplně využívali svůj volný čas,
  5. uměli se starat o sebe a své zdraví (kontakt s lékaři, řešení zdravotních obtíží),
  6. uměli vyjít s financemi, které mají k dispozici,
  7. uměli zacházet se svými emocemi a zvládali konflikty,
  8. získali pracovní návyky a dovednosti.

Hodnoty Terapeutické komunity Vršíček

Věříme v úzdravnou sílu skupiny, kde každý jednotlivec má svou hodnotu a význam.
Vše, co se děje v terapeutické komunitě má terapeutický smysl a dopad.
Směřujeme k minimalizaci pravidel a rozšíření prostoru pro rozvoj osobnosti v holistickém, psycho-bio-socio-spirituálním smyslu.
Vytváříme prostor pro aktivizaci vlastních sil a zdrojů všech členů komunity.

Zásady Terapeutické komunity Vršíček

Dobrovolnost – uživatel služby se dobrovolně rozhoduje pro poskytované služby.
Rovný přístup – služby jsou poskytovány bez ohledu na pohlaví, rasu, vzdělání, politické či jiné smýšlení, náboženství, právní čí společenské postavení, příslušnost k národnosti nebo etnické menšině, psychický či fyzický stav.
Mlčenlivost a diskrétnost – je zachována ochrana osobních a citlivých údajů uživatelů služeb, pracovníci chrání právo uživatele na soukromí a důvěrnost jeho sdělení.
Individuální přístup – bere se ohled na aktuální životní situaci uživatele služby a jeho individuální potřeby.
Odbornost – služby poskytují pracovníci s odpovídajícím vzděláním a praxí.

Základní informace o službě

Název sociální služby: Terapeutická komunita Vršíček
Adresa: Litohlavy 50, 337 01 Rokycany
Telefon kanceláře denní služby: 777 632 490
e-mail: tkv@skp-plzen.cz

Adresa sídla organizace: Rubešova 581/4, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 224 320
e-mail: office(@)skp-plzen.cz
www.skp-plzen.cz
IČO: 405 245 66

 

    

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners