+420 377 224 320 kancelář SKP Plzeň
Kontakty
Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Terapeutická komunita Vršíček

 Volná lůžka
Stav se stále mění :-). Aktuální počet vám sdělíme
telefonicky na čísle 777 632 490 nebo 777 632 489.

 

V KOMUNITĚ JE DOVOLENO KOUŘENÍ

 

 2019-03 Certifikát na web

Klienty přijímáme i v době "koronavirové". Je potřeba, aby je z předchozího zařízení (detox, psychiatrická nemocnice) přivezla převozová sanitka nebo někdo autem, samozřejmě při dodržení všech bezpečnostních opatření (roušky, desinfekce apod.). Přeprava do naší komunity prostředky veřejné dopravy v současné době není možná.   27-3-2020

 

23.10.2018 v proběhlo v komunitě místní šetření certifikačního týmu.
Námi poskytovaná služba splňuje standardy odborné způsobilosti a podmínky stanovené pro udělení certifikátu odborné způsobilosti na období 4 roků.

 

Poslání Terapeutické komunity Vršíček:

Terapeutická komunita Vršíček umožňuje dospělým lidem, kteří se rozhodli řešit problém závislosti na návykových látkách - DROGÁCH NEBO ALKOHOLU, případně v kombinaci s gamblerstvím - pobyt v bezpečném a přijímajícím prostředí, které poskytuje prostor pro práci se závislostí a spojenými problémy. Usilujeme o to, aby si každý osvojil takový způsob života, který nepůsobí destruktivně na něj samotného, ani na jeho okolí.

Cílem léčby je, aby klienti:

  1. uměli zacházet s drogovou minulostí a s riziky s ní spojenými (prevence relapsu, budování bezpečných vztahů, odolávání pokušení, jak mluvit o své minulosti při hledání zaměstnání atd.),
  2. řešili svou sociálně právní situaci (komunikace s úřady, soudy, PČR, řešení dluhové situace adt.),
  3. obnovili narušené vztahy (kontakt) s rodinou a blízkými,
  4. uměli zacházet s časem a smysluplně využívali svůj volný čas,
  5. uměli se starat o sebe a své zdraví (kontakt s lékaři, řešení zdravotních obtíží),
  6. uměli vyjít s financemi, které mají k dispozici,
  7. uměli zacházet se svými emocemi a zvládali konflikty,
  8. získali pracovní návyky a dovednosti.

Hodnoty Terapeutické komunity Vršíček

Věříme v úzdravnou sílu skupiny, kde každý jednotlivec má svou hodnotu a význam.
Vše, co se děje v terapeutické komunitě má terapeutický smysl a dopad.
Směřujeme k minimalizaci pravidel a rozšíření prostoru pro rozvoj osobnosti v holistickém, psycho-bio-socio-spirituálním smyslu.
Vytváříme prostor pro aktivizaci vlastních sil a zdrojů všech členů komunity.

Zásady Terapeutické komunity Vršíček

Dobrovolnost – uživatel služby se dobrovolně rozhoduje pro poskytované služby.
Rovný přístup – služby jsou poskytovány bez ohledu na pohlaví, rasu, vzdělání, politické či jiné smýšlení, náboženství, právní čí společenské postavení, příslušnost k národnosti nebo etnické menšině, psychický či fyzický stav.
Mlčenlivost a diskrétnost – je zachována ochrana osobních a citlivých údajů uživatelů služeb, pracovníci chrání právo uživatele na soukromí a důvěrnost jeho sdělení.
Individuální přístup – bere se ohled na aktuální životní situaci uživatele služby a jeho individuální potřeby.
Odbornost – služby poskytují pracovníci s odpovídajícím vzděláním a praxí.

Základní informace o službě

Název sociální služby: Terapeutická komunita Vršíček
Adresa: Litohlavy 50, 337 01 Rokycany
Telefon kanceláře denní služby: 777 632 490
e-mail: tkv(@)skp-plzen.cz

virtuální prohlídka komunity: https://www.google.com/maps/place/Terapeutick%C3%A1+komunita+Vr%C5%A1%C3%AD%C4%8Dek/@49.756544,13.5602211,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xb25565e366ad223!8m2!3d49.756544!4d13.5624098?authuser=4

Adresa sídla organizace: Božkovská 511/20, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 224 320
e-mail: office(@)skp-plzen.cz
www.skp-plzen.cz
IČO: 405 245 66

 

    

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

Loga na Web SKP