Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Terapeutická komunita Vršíček

 Volná lůžka
Stav se stále mění :-). Aktuální počet vám sdělíme
telefonicky na čísle 377 224 320 nebo 777 632 490.

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBĚ

Název sociální služby: Terapeutická komunita Vršíček (TKV)
Adresa: Litohlavy 50, 337 01 Rokycany
Telefon kanceláře denní služby: 777 632 490
Telefon vedoucího TKV: 774 455 988
e-mail: tkv@skp-plzen.cz, www.skp-plzen.cz

Adresa sídla organizace: Rubešova 581/4, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 224 320
e-mail: office@skp-plzen.cz
www.skp-plzen.cz
IČO: 405 245 66
 
Poslání Terapeutické komunity Vršíček:
Terapeutická komunita Vršíček přijímá do léčby osoby, které se rozhodly řešit problém závislosti na návykových látkách prostřednictvím intenzivního skupinového a individuálního programu.
Zaměřujeme se na změnu chování a prožívání ve smyslu opuštění sebedestrukčních a neurotických vzorců myšlení a chování, které vyčleňují uživatele služby ze společnosti a způsobují jim i jejich okolí psychickou a fyzickou újmu.
Cílem je podpora života bez drog, položení základů pro návrat do společnosti a celkovou harmonizaci osobnosti.

 

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners