Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Terapeutická komunita - Strukturované aktivity

Výsledný efekt činnosti vzniká společným snažením a aktivitou stálých i externích odborně specializovaných pracovníků, externích odborníků (odborná garance, supervize, lékařští specialisté, apod.). Program v komunitě je nepřetržitý a přesně strukturovaný a zahrnuje zejména tyto aktivity:

Skupinová terapie
biografické, tématické a interakční skupiny (Ranní/večerní komunita, Prevence relapsu, Dynamická skupina, Arteterapie, Životopisná skupina, Genderová skupina, Interakční skupina, Samořídící skupina, Hodnotící skupina).

Arteterapie
využívá výtvarných aktivit jako prostředků léčby, dosahuje žádoucích změn sebepojetí, postojů a chování závislého směřujících k jeho větší autonomii a integritě.

Pracovní terapie
práce je klientovi přiřazena s ohledem na jeho dovednosti a s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu. Jedná se o práce na údržbě domu, zahradnické práce, domácí práce, práce v dřevoobráběcí dílně apod.

Individuální poradenství
každý klient má přiřazeného svého osobního garanta z řad pracovníků, který spolu s klientem pravidelně hodnotí stav klienta a jeho postup v léčebném procesu. Garant klienta doprovází po celou dobu jeho pobytu v komunitě.

Sociální práce
klientům je umožněn v rámci programů TK přístup k síti různých institucí. Sociální pracovník vyřizuje registraci klientů na ÚP, vyřizuje získání dávek hmotné nouze, komunikuje se soudy, s Probační a mediační službou. V komuntě js klientům umožněno odpracování trestu obecně prospěšných prací.

Volnočasové aktivity
jsou konány organizovaně a společně. Klienti využívají tělocvičnu/posilovnu, stůl na stolní tenis, hřiště, a provádí další sportovní a zátěžové aktivity. Většinou jde o činnosti, kterými mohou klienti vyplnit svůj volný čas i po dokončení pobytu v TK. Klienti navštěvují kulturní a vzdělávací akce.

Rekondiční pobyty
týdenní pobyty klientů jsou zaměřené na posílení motivace k abstinenci.

 

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners