Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Dům na půl cesty - cílová skupina

Cílová skupina:

  • osoby v nepříznivé sociální situaci ve věku od 18 do 26 let, které nejsou schopny řešit tuto situaci vlastními silami,
  • osoby přicházející ze zařízení pro péči o děti a mládež nebo z náhradní rodinné péče,
  • osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby,
  • osoby z nefunkčních rodin nebo z ulice.

Služba NENÍ URČENA pro:

  • osoby, které jsou uživateli nelegálních návykových a omamných látek nebo závislé na alkoholu,
  • osoby s duševní poruchou, poruchou chování, a které svým chováním mohou ohrozit sebe i druhé,
  • osoby, které by závažným způsobem narušovaly svým chováním kolektivní soužití v DPC.  

Zařízení není bezbariérové. Osoby s pohybovým postižením musí osobně přijet a posoudit bariéry pro jejich handicap.

 

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners