Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Sociální rehabilitace

Služba Sociální rehabilitace je podporována z individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021- 2022“,
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015684

EU plus MPSV plus KÚ 2016 BAR

 

POSLÁNÍ
Posláním služby Sociální rehabilitace je přispět ke zkvalitnění života a podpořit sociální začlenění osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci.
Prostřednictvím individuální podpory těchto osob usilujeme o získání co nejvyšší míry jejich samostatnosti a soběstačnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA
Služba je určena dospělým osobám od 18 do 64 let, které jsou v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti ohroženy sociálním vyloučením, popřípadě jsou sociálně vyloučené.

CÍLEM SLUŽBY je podpořit uživatele služby a pomoci mu, aby:

  • byl samostatný v pravidelné péči o své zdraví, tělo a oblečení,
  • byl informován o možnostech a způsobech získání sociálních dávek, věděl, kde si o ně požádat a uměl si je na úřadech vyřídit,
  • byl orientován v pracovních záležitostech,
  • byl orientován v záležitostech bydlení,
  • si uměl vyřídit nezbytné dokumenty pro sociální začlenění (OP, RL),
  • byl informován o možnostech a způsobech získání důchodu, věděl, kde si o něj požádat,
  • se orientoval ve finančních záležitostech.

ZÁSADY
Respektujeme svobodnou vůli, rozhodnutí a vlastní zodpovědnost člověka. Ke každému člověku přistupujeme individuálně. S lidmi jednáme dle zásad Etického kodexu SKP Plzeň.

NEGATIVNÍ VYMEZENÍ
Služba Sociální rehabilitace nemůže (neumí) poskytnout sociální službu osobám:

  • s psychickou poruchou, které svým chováním mohou ohrozit sebe i druhé,
  • s poruchou chování s agresivními projevy a převažující psychiatrickou diagnózou – psychotici, schizofrenici apod.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBĚ
Název sociální služby: Sociální rehabilitace
Adresa: Božkovská 511/20, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí
Telefon: 777 256 133
e-mail: rehabilitace(@)skp-plzen.cz

Adresa sídla organizace: Božkovská 511/20, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 224 320
e-mail: office(@)skp-plzen.cz
www.skp-plzen.cz
IČO: 405 245 66

 

 

    

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

Loga na Web SKP