Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Terénní program - Poskytované služby

- Vyhledávání a kontaktování osob bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí.

- Navazování kontaktu a vybudování vztahu důvěry s osobou bez přístřeší.

- Informování těchto osob o rizicích spojených se "životem na ulici," pomoc se zajištěním základních životních potřeb.

- Poskytnutí nebo zprostředkování základních hygienických potřeb (mýdlo, intimní hygiena pro ženy).

- Podpora a motivace osob bez přístřeší k využívání návazných služeb pomoci a tím i pomoc k návratu do společnosti.

- Zprostředkování lékařské pomoci.

- Základní sociální poradenství: pomoc při zajištění dokladů, hmotné nouze, bydlení, doprovod a komunikace s úřady a institucemi, doprovod k lékaři.

 

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners