Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Dům na půl cesty - Podmínky přijetí

Informativní pohovor:

Informativní rozhovor vede pracovník Domu na půl cesty nebo jeho zástupce. 
Pokud má osoba zájem, může být již v této fázi zapojena i jeho rodina, popř. jiné důležité osoby nebo subjekty v jeho životě (opatrovník, case manager atd.)  

Zájemce o službu Domu na půl cesty je informován:

 • o cílech služby,
 • o právech a povinnostech uživatele služby,
 • provozu služby.

Zájemce obdrží Dotazník pro zájemce o poskytnutí služby Domu na půl cesty.  

Vstupní pohovor:

Vstupní pohovor se zájemcem vede min. pracovník v sociálních službách Domu na půl cesty.

Cílem vstupního pohovoru je zmapování a šetření konkrétních potřeb zájemce a zjišťování jeho představ a cílů, kterých by chtěl využíváním sociální služby dosáhnout (formulace zakázky). Jsou zmapovány tyto oblasti:

 • vzdělání,
 • zaměstnání,
 • zájmy,
 • zdraví,
 • vztahy,
 • spolupráce s dalšími organizacemi,
 • rizika ve spolupráci,
 • motivace.

Výsledkem je nejen konkrétní zakázka,ale i jasná představa:

 • o potřebách a přáních zájemce a jejich souladu s cíli služby,
 • o schopnostech a omezeních uživatele,
 • o možnostech a omezeních prostředí.

Rozhodování o poskytnutí služby:

Jestliže zájemce splňuje požadovaná kritéria a jeho zakázka se kryje s cíli a vymezením služby, je zařazen do seznamu zájemců o službu. V případě, že zájemce nesplňuje kritéria k přijetí, je mu nabídnutá jiná služba.

O přijetí zájemce rozhodují pracovníci Domu na půl cesty společně jednak dle aktuální kapacity programu, jednak podle aktuální potřeby konkrétního zájemce, doby čekání na službu, motivace uživatele, zabezpečení případných rizik a trvalého bydliště. Rozhodující slovo při výběru uživatele má vedoucí pracovník Domu na půl cesty. 

Při perspektivě volného místa je zájemce kontaktován, je zjišťován jeho aktuální zájem o využívání služby. Následuje schůzka  pracovníka se zájemcem, jejímž cílem je revize zakázky a aktualizace informací. Jestliže je vhodný zájemce stále motivován, dojde k jeho přijetí do Domu na půl cesty. 

Přijetí zájemce:

Přijetí zájemce je podmíněno shodou cílů zájemce a cílů služby a splněním požadovaných kritérií pro přijetí. Se zájemcem je sepsána Smlouva o poskytnutí služby Domu na půl cesty, vč. přílohy Provozní řád. Uživatel je důkladně seznámen s bezpečnostními pravidly.

 

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners