Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Terapeutická komunita - Podmínky přijetí

Co musíš udělat, abys nastoupil do komunity:

 • napsat o sobě životopis a motivační dopis, o svém dětství, jak jsi začal brát návykové látky, jakou jsi měl rodinu,
  kolik je ti let, proč chceš nastoupit do komunity, A TAKÉ KONTAKT NA SEBE, a poslat ho na adresu Terapeutická
  komunita Vršíček, Litohlavy 50, 337 01 Rokycany nebo mailem na tkv@skp-plzen.cz,
 • bude tě kontaktovat náš pracovník, tak nezapomeň napsat nějaký ten kontak na sebe, nejlépe telefonní číslo,
 • je dobré mít platný občanský průkaz ČR a kartičku zdravotní pojišťovny, být zaregistrován na úřadu práce nebo být
  v pracovní neschopnosti,
 • do komunity nemůžeš nastoupit pod vlivem návykových látek. Pravděpodobně tedy ještě někde absolvuješ detox,
 • další otázky k nástupům ti zodpoví Růžena Hausnerová, tel. 777 632 489 nebo jiný pracovník ve službě
  na tel. 777 632 490 nebo 777 621 395,

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Tím, že nám pošleš dopis s informacemi o sobě, nám dáváš dobrovolný souhlas, že tvé údaje smíme za účelem žádosti
o nástup do komunity uložit do složky zájemců
o službu. Dopis si přečte sociální pracovník a budeme o tobě mluvit
na poradě. Pokud nastoupíš, uzavřeme spolu Smlouvu o poskytnutí sociální služby.
Pokud k nám do komunity nenastoupíš, za půl roku tvůj dopis ze složky zájemců o službu vyndáme a skartujeme.
Pokud
k nám budeš chtít nastoupit později, budeš ho muset poslat znovu.

Co tě čeká, až nastoupíš:

 • Pokud budeš při nástupu do komunity pod vlivem alkoholu nebo drog, nebudeš přijat. Otestujeme tě podrobnými testy
  na drogy a alkohol.
 • Bude provedena prohlídka, která má zabránit vnesení návykových látek do komunity.
 • Pracovníci tě seznámí s řádem a chodem komunity.
 • Uložíš si do depozitu věci, které nemůžeš mít u sebe.
 • V průběhu prvního dne proběhne seznamovací komunita se všemi klienty a pracovníky na službě.
 • Bude ti přidělen klient/klientka, který ti v prvních dnech bude pomáhat zvládat praktický chod komunity.
 • Čeká tě úvodní rituál ponoření nebo aspoň obmytí vodou z potoka pod Vršíčkem.
 • Všichni pracovníci ti budou k dispozici, aby ti pomohli v procesu nového poznávání sebe sama a při řešení tvých problémů.

Kolik budeš platit:

 • Měsíční příspěvek na pobyt je 6 300,- Kč. Pokud nemáš dostatečný příjem, bude se to s tebou řešit individuálně.

 KARDINÁLNÍ PRAVIDLA

 • Abstinence (během celé léčby nebude klient užívat ani přechovávat drogy, alkohol či jiné látky ovlivňující vědomí, a to ani v době aktivit, které se odehrávají mimo komunitu – např. vycházky, brigády, výjezdy…).
 • Nenásilné chování (je zakázáno fyzicky nebo slovně napadat jiného klienta nebo pracovníka nebo na něj vyvíjet psychický nátlak, nebo se podílet na jakékoliv formě diskriminace).
 • Zákaz úmyslného ničení a odcizování majetku druhých (také nedomluvené zapůjčení cizí věci může být považováno za krádež).
 • Podřízení se rozhodnutí skupiny (pokud není v rozporu s právy klienta).

Při porušení bodu a) dochází k okamžitému vyloučení klienta z komunity. Při posuzování ostatních pravidel je vždy vnímáno lépe, pokud se k němu klient sám přihlásí, otevřeně mluví o tom, proč k němu došlo a hledá možnosti, jak podobné situaci předejít. Řeší se nejprve podmínečným vyloučením.

DALŠÍ DŮLEŽITÁ PRAVIDLA

 • Nenavazování partnerských ani koaličních vztahů, zákaz sexuálních kontaktů s jiným členem komunity nebo terapeutického týmu. Chápeme, že potřeba intimity je přirozenou součástí každého člověka, ale v prostředí komunity může být překážkou léčby. Budování nového vztahu odebírá pozornost a energii, která by měla být do léčby investována. O těchto potřebách je však důležité mluvit a přinášet do terapeutického procesu. Vztah mezi klienty by měl být spíš "sourozenecký" než partnerský.
 • Klienti opačného pohlaví se navzájem nenavštěvují na pokojích.
 • Klienti nevstupují do pokojů ostatních bez jejich přítomnosti ani do ubytovacích traktů, kde nemají svůj vlastní pokoj, pokud tam neplní nějaký pracovní úkol (úklid, drobná údržba...) nebo se neúčastní společné aktivity (nikdy ne pouze ve dvou osobách!).
 • Poslech hudby z rádia nebo přehrávače je možný na pokojích; se souhlasem pracovníka pak v kuchyni, posilovně a dílně. Hlasitost hudby v žádném případě nesmí obtěžovat ostatní. Výběr žánru by neměl být nepříjemný ostatním (např. z hlediska možného vyvolání bažení).
 • Poslech hudby ve sluchátcích je možný pouze v době osobního volna.
 • Kouřit je v TKV povoleno pouze na vyhrazeném místě a v čase osobního volna. Je zakázáno kouřit v době mezi večerkou a snídaní. Výjimkou je nedělní ráno, kdy je volná snídaně.
 • Klienti mezi sebou nesmí vést rozhovory podněcující chutě na drogy (tzv. toxi-řeči), tedy rozvíjet a sdílet pozitivní vzpomínky na minulost, týkající se drog, alkoholu a všeho, co má souvislost s užíváním návykových látek. Pokud k takovým rozhovorům dojde, je žádoucí je přinést na skupinu.
 • Klienti po terapeutických skupinách nerozvádějí probrané téma na kuřárně nebo jinde, ale v případě potřeby o něm znovu hovoří na skupině.
 • Do komunity není možné si vzít vlastní domácí zvíře (psa, kočku, morče, křečka …).

UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Řádné ukončení po dokončení léčby - je plánováno ve 3. fázi programu.
Předčasné - klient může smlouvu vypovědět v průběhu programu kdykoli bez udání důvodu,
                   - klient je vyloučen pro porušení svých povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí sociální služby nebo pro porušení kardinálních pravidel.

 

 

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners