Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

O Domě na půl cesty

Praktické informace:

 • Služba je určena pro muže i ženy ve věku 18 - 26 let.
 • Kapacita Domu na půl cesty je 8 lůžek. Disponujeme jedním dvoulůžkovým pokojem a dvěma třílůžkovými pokoji se společnou kuchyní. Sociální zařízení je společné zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy.

Cena služby:

 • měsíční nájem 3 500,- Kč
  úhrady za služby zahrnuje poplatek za bydlení, užívání společných prostor, používání majetku a vybavení zařízení, jakož i dále úhradu za vodu, spotřebované energie a odvoz odpadů dle ceníku SKP DPC.
 • poradenské služby zdarma

Provozní doba služby:

 • Zájemci o službu a příjem nových uživatelů: pondělí až pátek od 8:00 do 16:00
 • Bývalí uživatelé vždy: pondělí až pátek od 16:00 do 18:00

Volnočasové a jiné aktivity, které se odehrávají mimo prostory pobytového zařízení, jsou pořádány i mimo stanovenou otvírací a provozní dobu.

Provozní doba určená uživatelům a bývalým uživatelům služby může být omezena či zrušena z personálních či jiných provozních důvodů. Zejména se jedná o nedostatečné personální zajištění služby (v případě čerpání dovolených, povinného vzdělávání, nemoci pracovníků).

Průběh služby:

 • Zájemce vyplní žádost. Pokud splňuje vstupní podmínky je přijat. Uživatele přijímá vedoucí DPC nebo pověřený pracovník služby.Je s ním veden vstupní rozhovor. Přijetí je na základě písemné smlouvy, uzavřené mezi ním a SKP DPC. Součástí smlouvy je i provozní řád DPC a pokyny k úhradě služby.
 • Při splnění vstupních náležitostí přidělí vedoucí DPC nebo pověřený pracovník služby uživateli lůžko a vybavení přímo související s ubytovacími službami. Pokoje jsou dvoulůžkové nebo třílůžkové. Uživatel je v rámci poskytované sociální služby oprávněn užívat společné vybavení DPC, tzn. společnou kuchyň pro oba pokoje, prádelnu, sociální zařízení – sprchový kout, WC, koupelnu.
 • Uživatel je povinen se každý týden zúčastnit skupinového setkání s ostatními uživateli a vedoucím pracovníkem nebo dalšími pracovníky DPC, kde se řeší aktuální technické problémy a případné problémy soužití. Tato pravidelná setkávání mají poradenský a terapeutický charakter. Uživatel je rovněž veden k volnočasovým aktivitám, které jsou mu nabízeny nebo které si volí sám. Mimo tyto volnočasové aktivity se uživatel účastní pracovních skupin a skupin sociálních dovedností, které mají edukační charakter a mají uživatele lépe připravit na jeho osamostatnění. Dále se uživatel účastní volnočasových aktivit s pracovníkem, které probíhají o víkendech. Jednou měsíčně se uživatel účastní také arteterapie.
 • Kromě pravidelných společných schůzek řeší uživatel individuálně dle potřeby s pracovníkem v sociálních službách své sociální problémy – formou individuálního plánování, minimálně však jednou za týden.
 • Uživatel služby může podat v průběhu služby stížnost na kvalitu poskytované služby a to dle postupu, který je stanoven ve standardech kvality poskytování sociální služby DPC. Uživatel je o tomto postupu informován při jeho vstupu do služby.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyplněním žádosti dává zájemce dobrovolný souhlas, že smíme za účelem žádosti o nástup do domu na půl cesty zpracovávát jeho osobní údaje. Pokud je zájemce přijat, je následně uzavřena písemná smlouva o poskytnutí sociální služby.

Předčasné ukončení smlouvy:
Uživatel má možnost kdykoliv odstoupit od smlouvy po uhrazení poplatků za služby. DPC může kdykoliv ukončit smlouvu s uživatelem v případě nedodržování smlouvy ze strany uživatele bez jakýchkoliv nároků na náhradní bydlení.

 Vymezení služby Domu na půl cesty dle § 58 zákona č. 108/ 2006 Sb. O sociálních službách a dle § 23 vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

 

    

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

Loga na Web SKP