Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Sociální rehabilitace - Naše služby

Sociální rehabilitace (SR) je poskytovaná formou ambulantních služeb. Obsahuje dle § 108 o soc. službách tyto základní činnosti:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners