Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Ke stažení

Terapeutická komunita Vršíček

Základní informace o službě

Místní a časová dostupnost TKV

Postup při jednání se zájemcem o službu

Vstupní dotazník

Denní režim

Příručka pro klienty

Provozní řád

Souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů (citlivých údajů)

Postup pro uzavírání smlouvy

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Postup pro odmítnutí zájemce o službu 2018-09-30

Pracovní postupy pro poskytování sociální služby

Popis terapeutických skupin

Postup pro podávání a vyřizování stížností

Postup pro opatření omezující pohyb osob

Postup pro aplikování institutu vážně míněného nesouhlasu

Průvodce léčbou v terapeutické komunitě

Ochrana práv uživatele služby

Střet zájmů

Uplatnění vlastní vůle klienta

Volitelné aktivity

Postup pro odmítnutí zájemce o službu

 

Dům na půl cesty Bójka

Popis realizace služby

Smlouva o poskytování sociální služby

Dotazník pro zájemce o poskytování sociální služby

potvrzeni_osetrujiciho_lekare_DPCBojka

Provozní řád

Návštěvní řád

Aktivizační program

Souhlas se zpracováním zvlátní kategorie osobních ˙údajů (GDPR)

Formulář pro podávání stížností

Pravidla pro řešení přestupků

 

Sociální rehabilitace

Popis realizace služby

Provozní řád

Písemná smlouva SR

Formulář pro podávání stížností

Výsledky dotazování uživatelů za rok 2019

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Rozvaha 2015, výkaz zisků a ztráty 2015

Výroční zpráva 2014

Rozvaha 2014, výkaz zisků a ztráty 2014

Výroční zpráva 2013

Rozvaha, výkaz zisků a ztráty 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Annual report 2010 (EN)

Výroční zpráva 2009

Annual report 2009 (EN)

Výroční zpráva 2008

Annual report 2008 (EN)

Výroční zpráva 2007

Annual report 2007 (EN)

Výroční zpráva 2006

Annual report 2006 (EN)

Výroční zpráva 2005

Annual report 2005 (EN)

Výroční zpráva 2004

 

 

 

 

    

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

Loga na Web SKP