Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

SKP Plzeň - Historie a cíle společnosti

POSLÁNÍ ORGANIZACE
SKP PLZEŇ
Středisko křesťanské pomoci Plzeň poskytuje soubor služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a závislostí na návykových látkách, kterým pomáhá překlenout složité životní období a nalézt novou životní cestu.

 

HISTORIE

  • Středisko křesťanské pomoci Plzeň bylo založeno 10.10. 1991 na faře Evangelické církve metodistické v Husově 14 v Plzni Diakonií Evangelické církve metodistické jako azylový dům s cílem pomáhat osobám po skončení výkonu trestu a dalším potřebným lidem v nouzi.
  • Poté, co bylo v roce 1994 v suterénu stejné budovy v Husově ulici založeno kontaktní centrum POINT 14 (dříve Teen Challenge Plzeň), začalo přijímat klienty závislé na návykových látkách motivované pro léčbu a svou činnost od roku 1997 změnilo na terapeutickou komunitu pro osoby závislé na návykových látkách. Od ledna 2005 bylo přestěhováno do vhodnější lokality na adresu Litohlavy 50. Tím začala nová historie Terapeutické komunity Vršíček.
  • V roce 2008 bylo založeno další středisko Sociální rehabilitace. Z počátku byla určena pro bývalé klienty Terapeutické komunity Vršíček nebo pro klienty Střediska následné péče - Chráněné bydlení (organizace Point 14), kteří byli nezaměstnatelní na běžném trhu práce. Časem se její činnost zaměřila pro širší cílovou skupinu (osoby bez přístřeší, osoby z nápravných zařízení, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách) zařadit se do běžné společnosti, naučit se vyřizovat různá záležitosti na úřadech, naučit se komunikovat při hledání zaměstnání apod.
  • V roce 2010 vznikl Dům na půl cesty pro plnoleté osoby opouštějící dětské domovy nebo nápravná zařízení a ústavy pro děti a mládež.
  • Od roku 2015 poskytujeme službu Terénní program pro osoby bez přístřeší.

 

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners