Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Etapy Rekonstrukce TKV

Přípravné práce na projektu byly zahájeny na počátku roku 2008, neboť žadatel zamýšlel předložit svůj projekt již do 2. výzvy. Žádost však byla schválena 12.11.2010 až v 5. výzvě mezi dalšími 670-ti projekty.

Během března a dubna 2011 probíhalo výběrové řízení na dodavatele stavby (zvítězila firma BIS a.s.). 18.5. 2011 se komunita vyklidila, odstěhovali se z ní klienti i pracovníci. Dočasné zázemí získali ve Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/17, 193 00 Praha 9. 19.5.2011 bylo předáno staveniště a stavební práce naplno začaly. V průběhu projektu bude provedeno několik výběrových řízení. Bude-li schváleno předčasné užívání, budou se moci klienti vrátit do konce roku 2011 zpět do Litohlav.

Etapy:

  • K 28.9.2011 ukončení 1. etapy, etapová zpráva a žádost o platbu.
  • K 28.11.2011 ukončení 2. etapy, etapová zpráva a žádost o platbu.
  • K 27.3.2012 ukončení 3. etapy, etapová zpráva a žádost o platbu.
  • K 28.6.2012 ukončení 4. etapy, závěrečná zpráva a žádost o platbu.

 

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners