Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Dům na půl cesty BÓJKA

Služba Dům na půl cesty Bójka je podporována z individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021- 2022“,
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015684

EU plus MPSV plus KÚ 2016 BAR

 

 

DŮM NA PŮL CESTY V NOVÉM

Vážení zájemci o službu,
s potěšením vám sdělujeme, že jsme přestěhováni na NOVÉ ADRESE, a to Palackého 16, 301 00 Plzeň viz https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/plzen-vybudovala-v-palackeho-16-dum-na-pul-cesty-jedine-zarizeni-tohoto-druhu-v-plzenskem-kraji.aspx
Vaše žádosti o službu pošlete on-line, vyplňte Dotazník a souhlas se zpracováním údajů a pošlete na tento mail.
Nebo je přineste osobně, pokud se vyskytujete někde blízko.


 

Kdo jsme?

Posláním Domu na půl cesty je pomoci mladým lidem, kteří nemají patřičné sociální zázemí nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci, s realizací jejich životních cílů, osobního zázemí a v dosažení společenského uplatnění.

„Dům na půl cesty usnadňuje vstup do života dospělých“

 

Cílová skupina:

  • osoby v nepříznivé sociální situaci ve věku od 18 do 26 let, které nejsou schopny řešit tuto situaci vlastními silami,
  • osoby přicházející ze zařízení pro péči o děti a mládež nebo z náhradní rodinné péče,
  • osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby,
  • osoby z nefunkčních rodin nebo z ulice.

Služba není určena pro (negativní vymezení služby):

-        osoby, které jsou uživateli nelegálních návykových a omamných látek a jsou závislé na alkoholu,

-        osoby s duševní poruchou, závažnější poruchou chování, a které svým chováním mohou ohrozit sebe i druhé.

-        osoby se zdravotním znevýhodněním, které vyžadují bezbariérový přístup, nepřetržitou asistenční péči, anebo které svým typem znevýhodnění nemají možnost běžně využívat naše poskytované služby (tzn. mimo jiné podpora dosažení samostatnosti, začleňování do pracovního procesu, získávání vlastního samostatného bydlení, volnočasové aktivity apod.)

 

Zásady

Respektujeme svobodnou vůli, rozhodnutí a vlastní zodpovědnost člověka. Ke každému člověku přistupujeme individuálně. Služby poskytujeme bez ohledu na náboženské vyznání.

 

Cíle Domu na půl cesty Bójka

Obecné cíle:

Pomoci mladým lidem postavit se na vlastní nohy a napomáhat k zařazení do běžného života poskytováním:

-          nezbytné psychické podpory pro posílení soběstačnosti při řešení krizových situací a podpory při řešení krátkodobých i dlouhodobých problémů, např.: hledání zaměstnání, komunikace s exekutory,

-          finančního poradenství zaměřeného na dluhovou problematiku,

-          podpory pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci,

-          vhodné motivace k nalezení a udržení zaměstnání,

-          zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a aktivní trávení volného času,

-          podpory v rodinných vztazích.

 

Cílem služby je podpořit klienta, aby:

-          odcházel zaměstnaný, uměl hospodařit s penězi, popř. má určitý obnos našetřený,

-          odcházel do spolubydlení, do podnájmu nebo na ubytovnu,

-          odcházel a uměl si poradit v nepříznivé situaci jako je ztráta zaměstnání, dokladů, bydlení, partnerů atd.,

-          odcházel a měl přehled o svých závazcích a věděl jak je řešit,

-          odcházel a měl naučené pracovní návyky k udržení zaměstnání,

-          získal návyky spojené se samostatným bydlením (např. úklid, vaření atd.),

-          měl zkušenosti s aktivním trávením volného času,

-          vytvářel, případně udržel vztahy s rodinou a společenským prostředím.

 

Vymezení služby Domu na půl cesty dle § 58 zákona č. 108/ 2006 Sb. O sociálních službách a dle § 23 vyhlášky č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

 


Základní informace o službě (viz. Kontakty)


Název sociální služby: Dům na půl cesty Bójka
Adresa: Palackého 16, 301 00 Plzeň
Telefon do kanceláře: 377 224 710 (pevná linka)
e-mail: dpc(@)skp-plzen.cz

Otevírací doba pro zájemce a veřejnost:
pondělí až pátek: 8:00 - 16:00 hod

Otevírací doba pro bývalé uživatele služby:
pondělí až pátek: 14:00 - 16:00 hod

Adresa sídla organizace: Božkovská 511/20, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 224 320
e-mail: office(@)skp-plzen.cz
www.skp-plzen.cz
IČO: 405 245 66

 

    

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

Loga na Web SKP