Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Dům na půl cesty BÓJKA

Služba Dům na půl cesty Bójka je podporována z individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“,
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000632

EU plus MPSV plus KÚ 2016 BAR

 

MÁME VOLNÁ LŮŽKA.
KONTAKTUJTE NÁS NA TEL. 777 570 665

 

Poslání programu – projektu:

Posláním Domu na půl cesty je pomoci mladým lidem, kteří nemají patřičné sociální zázemí nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci, s realizací jejich životních cílů, osobního zázemí a v dosažení společenského uplatnění.

"Dům na půl cesty usnadňuje vstup do života dospělých"

Obecné cíle:

Naším cílem je pomoci mladým lidem "postavit se na vlastní nohy" a napomáhat k zařazení do běžného života tím, že jim poskytujeme:

 • ubytování
 • sociální poradenství
 • nezbytnou psychickou podporu pro posílení soběstačnosti při řešení krizových situací a podporu při řešení dlouhodobých problémů, např. při hledání zaměstnání, při komunikaci s exekutory ...
 • podporu pro zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech v dané situaci

Krátkodobé cíle pro rok 2017 (časový horizont do 1 roku):

 • PROPAGACE A PREZENTACE SLUŽBY - zodpovídají pracovníci služby a vedoucí pracovník
  aktivity: tvorba propagačních materiálů (informační letáky,powerpointová prezentace, atd.)
                 vyhledání a oslovení potřebných subjektů (dětské domovy, výchovné ústavy, městské úřady atd.)
                 uspořádání dne otevřených dveří, exkurzí a návštěv v DPC Bójka
 • ROZŠÍŘENÍ AKTIVIT KLIENTŮ - zodpovídají pracovníci služby a vedoucí pracovník
  aktivity: pravidelné pořádání volnočasovách aktivit, rozšíření spektra povinných i nepovinných aktivit, nákup vybavení/potřeb pro trávení volného času (sportovní náčiní, výtvarné potřeby atd.)
 • RENOVACE SPOLEČNÝCH VENKOVNÍCH PROSTOR - zodpovídají pracovníci služby, vedoucí pracovník + další subjekty, které společné prostory využívají
  aktivity: získání finančních prostředků, rekonstrukce prostor, nákup vhodného vybavení

 
Stručná charakteristika poskytované služby:

 • poskytujeme ubytování v délce až jednoho roku.
 • poskytujeme sociálně – právní poradenství, koncipování dokumentů a žádostí, kontrolu smluv, doprovody na úřady a k lékařům, zprostředkování kontaktu s rodinnými příslušníky apod.
 • podporujeme klienty v dosažení úplné samostatnosti v běžném sociálním prostředí, nabízíme poradenství s hospodařením s vlastními financemi a poskytujeme komplexní dluhové poradenství.
 • motivujeme a podporujeme klienty k hledání a získání zaměstnání a vlastního bydlení na základě individuálního plánování.
 • poskytujeme emoční podporu

Zásady:

 • klademe důraz na samostatnost člověka
 • respektujeme svobodnou vůli, rozhodnutí a vlastní zodpovědnost klienta
 • služby poskytujeme bez ohledu na barvu pleti, náboženské vyznání, sexuální orientaci
 • ke každému klientovi přistupujeme individuálně
 • respektujeme jeho právo na soukromí.


Základní informace o službě


Název sociální služby: Dům na půl cesty Bójka
Adresa: Božkovská 20, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí
Telefon do kanceláře: 377 224 710
e-mail: dpc@skp-plzen.cz

Otevírací doba pro zájemce a veřejnost:
pondělí až pátek: 8:00 - 16:00 hod

Otevírací doba pro bývalé uživatele služby:
pondělí až pátek: 16:00 - 18:00 hod

Adresa sídla organizace: Rubešova 581/4, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 224 320
e-mail: office(@)skp-plzen.cz
www.skp-plzen.cz
IČO: 405 245 66

 

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners