Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Sociální rehabilitace - Co poskytujeme

CO POSKYTUJEME?

Zkoušíme s uživatelem nacvičovat různé dovednosti, které slouží k upevnění stávajících nebo získání nových znalostí a dovedností potřebných k určité činnosti. Nácvik provádíme individuálně v prostorech služby nebo v přirozeném prostředí (na úřadě MMP, ČSSZ).

Situace z praxe: nácvik komunikace, nácvik sebeprezentace, nácvik psaní svého životopisu, nácvik počítačových dovedností (založení e-mailové pošty, příjem zpráv, zasílání zpráv, stavba dopisu, oslovování zaměstnavatele, práce v prostředí Windows).

 

Zprostředkujeme kontakt se společenským prostředím

Společenské prostředí chápeme jako širokou škálu všemožných zařízení. Výběr prostředí vychází z přání, potřeb a možností uživatele služby. Můžeme sem zařadit:

•    Tip na zdroj, kde lze získat informaci
•    Předání propagačního materiálu
•    Zjištění a předání ucelené informace
•    Návod – poradenství, jak tu kterou veřejnou příležitost navštívit
•    Společná první návštěva, účast při prvním kontaktu

Situace z praxe: zmapování, zda má uživatel sociální dávky, pomoc při jejich zajištění. Ve spolupráci s MMP kurátorem pro dospělé zajištění rodného listu pro úřední účely a následný doprovod na MMP, oddělení občanských průkazů. Podpora při vyřizování starobního a invalidního důchodu. Podpora a doprovod nemocných klientů na ošetření k lékaři v obci Plzeň. Podpora a doprovod do jiné sociální služby, a další.

 

Umíme také provádět různé výchovné činnosti s uživateli služby, kterým je více jak 18 let, snažíme se postupovat citlivě.

Situace z praxe: patří sem společenské normy chování, hygiena, oblékání, péče o sebe, vztahy s druhými lidmi.

Vzdělávací činnosti: cílem služby je předávání informací z oblastí života, které vedou k rozvoji uživatele služby, korespondují s výchovným rozměrem práce, ale mají více informativní rozměr.

Situace z praxe: individuální učení práce na PC, s mobilem, český pravopis apod.

 

Zajistíme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Vycházíme z předpokladu, že osoby bez přístřeší mají problémy s prosazením svých zákonných práv. Smyslem rehabilitace je pomáhat při uplatňování jejich práv.

Situace z praxe: pomoc při uplatňování nároků na finanční zdroje (ID, dávky SSP, sociální dávky), doprovod ke komisi OSSZ - projednávání přiznání ID. Podpora s vydáním karty pojištěnce na zdravotní pojišťovně. Podpora v rámci dluhového poradenství.

 

Hygienický servis:

  • Možnost osprchovat se. Klient dostane čistý ručník a hygienické potřeby. K dispozici je zde také rychlovarná konvice a pračka se sušičkou. Dle domluvy je tedy možné vyprat a usušit oblečení.

 

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners