Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Sociální rehabilitace - Cílová skupina

 • Osoby bez přístřeší
 • Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní výchovy
 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Osoby v krizi
 • Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • Pachatelé trestné činnosti
 • Etnické menšiny
 • Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi

 

Věková struktura cílové skupiny:

 • Dorost (od 18 let)
 • Mladí dospělí (19 – 26 let)
 • Dospělý (27 – 64 let)

 

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners