Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program
Zpět na úvod

Terapeutická komunita Vršíček - cílová skupina

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou osoby ve věku 18 - 64 let, které se rozhodly řešit problém závislosti na návykových látkách (DROGÁCH NEBO ALKOHOLU) prostřednictvím intenzivního skupinového a individuálního programu.

Služba není určena pro osoby:
- intoxikované jakoukoli omamnou látkou,
- s infekčními chorobami v akutním stádiu a parazitálními chorobami,
- vyžadující poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
- s psychotickým onemocněním a jinými duševními poruchami (deprese, mánie, bipolární porucha, schizofrenie, úzkostné poruchy, poruchy příjmu potravy aj.) momentálně vyžadující intenzivní farmakoterapeutickou léčbu,
- se zrakovým, sluchovým nebo mentálním postižením,
- s omezenou svéprávností ve smyslu schopnosti vypovědět smlouvu.

Služba není poskytována partnerským/manželským párům nebo rodičům s dětmi. V rámci programu se však s rodinami a příbuznými klientů pracuje, pravidelně jsou prováděny skupiny pro rodiče a blízké klientovi, součástí je nabídka individuálního poradenství pro rodiče a blízké klientovi a práce s rodinou.

Zařízení není bezbariérové. Osoby s pohybovým postižením musí osobně přijet a posoudit bariéry pro jejich handicap.

Pokud je z výše uvedených důvodů zájemce odmítnut, vždy se mu sdělí důvod nepřijetí a doporučí se mu vhodný typ zařízení.

Léčba trvá cca 1 rok, klient postupně prochází třemi, resp. čtyřmi fázemi programu. Program TKV je strukturován, jednotlivé aktivity jsou pro klienty povinné.

Kapacita:
15 lůžek, z toho 11 – 12 pro muže (v 1. patře), 3 – 4 pro ženy (v podkroví) podle momentální situace a zájmu uživatelů o službu.
Pokoje jsou dvoulůžkové nebo třílůžkové, dále je v komunitě kuchyně k vaření společného jídla, jídelna, společenská (terapeutická) místnost, tělocvična/posilovna, prostory pro noční službu,  kanceláře pro pracovníky, sociální zařízení apod.
Strava se poskytuje 4 x denně

Cena:
6 300,- Kč
za měsíc, tj. 75,- Kč za stravu a 135,- Kč za ubytování za den.
Pokud klient nemá dostatečný příjem, řeší se s ním tato situace individuálně.

pravidelně jsou prováděny skupiny pro rodiče a blízké klientovi, součástí je nabídka individuálního poradenství pro rodiče a blízké klientovi a práce s rodinou.

 

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners