Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program

Novinky a aktuality

17.05. 2019 - Projekt "Opravený Hygienický servis"

Za podpory Nadace ČEZ

16.05. 2019 - Výběrové řízení na pozici Terapeut v Terapeutické komunitě Vršíček

Terapeut v Terapeutické komunitě Vršíček

5.04. 2019 - NENÍ AKTUÁLNÍ

Výběrové řízení na pozici Pracovní terapeut v Terapeutické komunitě Vršíček

Více novinek

Historie a cíle společnosti

pozvánka na koncert

_______________________________________________________________________________________________

 POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC NEJCHUDŠÍM OSOBÁM II

Středisko křesťanské pomoci Plzeň je spolupracujícím subjektem v rámci projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II podpořeného z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
Projekt je realizován v letech 2016–2019.
Ve svých sociálních službách předává sociálně potřebným trvanlivé potraviny a materiální pomoc, která zahrnuje potřeby pro zajištění osobní hygieny, základní kuchyňské vybavení, ošacení (prádlo, čepice, rukavice, šály).
Kromě samotné distribuce potravin a materiálních věcí je součástí pomoci i poskytnutí odborného sociálního poradenství, finančního a dluhového poradenství nebo informace, jak nepříznivou situaci řešit.

_______________________________________________________________________________________________ 

POSLÁNÍ ORGANIZACE

Středisko křesťanské pomoci Plzeň poskytuje soubor služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a závislostí na návykových látkách, kterým pomáhá překlenout složité životní období a nalézt novou životní cestu.

HISTORIE
Středisko křesťanské pomoci Plzeň bylo založeno 10.10. 1991 na faře Evangelické církve metodistické v Husově 14 v Plzni Diakonií Evangelické církve metodistické jako azylový dům, později v roce 1997 jako terapeutická komunita pro léčbu závislostí na návykových látkách. Postupným rozvojem Střediska vznikly další služby pro sociálně vyloučené - v roce 2008 sociální rehabilitace, v roce 2010 dům na půl cesty Bójka a v roce 2015 terénní program pro osoby bez přístřeší. Podrobnější informace je o jednotlivých službách najdete v jednotlivých sekcích na hlavní stránce.

CÍLE ORGANIZACE

  • léčba závislosti na návykových látkách,
  • pomoc s řešením nepřiznivé sociální situace osobám z cílových skupin,
  • podpora sociálního začlenění (návrat sociálně vyloučených na trh práce, pomoc při jednání s úřady),
  • pomoc mladým lidem po odchodu z dětských domovů, z nápravných ústavů či z ulice (ubytování, sociální zázemí, společenské uplatnění).
Více informací

Řekli o nás

 

    

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners