+420 377 224 320 kancelář SKP Plzeň
Kontakty
Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program

Novinky a aktuality

15.07. 2021 - Výběrové řízení na pozici sociální pracovník a vedoucí Sociální rehabilitace

sociální pracovník a vedoucí Sociální rehabilitace

25.05. 2021 - Výběrové řízení na pozici terénní pracovník je

UKONČENO

18.08. 2020 - Podpořte nás PRÁVĚ TEĎ 18. - 20.8.2020

Zkuste to přes portál Givt

Více novinek

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 20 je v sekci "Ke stažení" v horní části obrazovky nebo zde.

 

Promo video našich služeb zhlédnete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=a7f4rw07uB4

 

Výroční zpráva za rok 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 je v sekci "Ke stažení" v horní části nebo zde.

 

Provoz služeb SKP Plzeň ve stavu nouze

Naše služby jsou určeny pro osoby bez přístřeší a osoby závislé na návykových látkách. Tyto skupiny osob jsou akutně ohroženy nákazou koronavirem. Jejich stav se nemění. Dále zůstávají na ulici, kde jsou v akutním nebezpečí nákazy. Zároveň se jim kvůli omezení některých služeb nedostává pomoci. Pokud se rozhodnou pro rezidenční léčbu, setkávají se také s omezeními, způsobenými karanténními opatřeními.

Stojíme tedy před každodenním rozhodováním, jak dodržovat opatření a zároveň pomáhat lidem, kteří naši pomoc potřebují v daleko větší míře.

Jsme nuceni dodržovat hygienické a karanténní opatření, zároveň chceme pomoci, jak to jen jde.

Rozhodli jsme se služby nezavírat a vycházet vstříc potřebám našich klientů v možnostech, které nám hygienická a karanténní pravidla dovolí.

Podrobnosti k jednotlivým službám jsou uvedeny ZDE.

 

Historie a cíle společnosti

Středisko křesťanské pomoci Plzeň poskytuje soubor služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a závislostí na návykových látkách, kterým pomáhá překlenout složité životní období a nalézt novou životní cestu.
Oficiálně bylo založeno 10.10. 1991 jako azylový dům především pro lidi propuštěné z výkonu trestu po amnestii v r. 1990. Dobrovolní pracovníci z Evangelické církve metodistické pravidelně docházeli do borské věznice vykonávat, dnes bychom řekli duchovenskou a kaplanskou činnosti a propuštění vězni se na ně pak obraceli s prosbami o pomoc.
Z počátku mělo své sídlo v Thámově ul. č. 4 v Plzni. Po restituci kostela Evangelické církve metodistické se přestěhovalo na faru do Husovy ulice č. 14 v Plzni. O něco později v roce 1997 se změnilo na terapeutickou komunitu pro léčbu závislostí na návykových látkách.
Postupným rozvojem Střediska vznikly další služby pro sociálně vyloučené - v roce 2008 sociální rehabilitace, v roce 2010 dům na půl cesty Bójka a v roce 2015 terénní program pro osoby bez přístřeší. Podrobnější informace je o jednotlivých službách najdete v jednotlivých sekcích na hlavní stránce.

CÍLE SLUŽEB

  • léčba závislosti na návykových látkách,
  • pomoc s řešením nepřiznivé sociální situace osobám z cílových skupin,
  • podpora sociálního začlenění (návrat sociálně vyloučených na trh práce, pomoc při jednání s úřady),
  • pomoc mladým lidem po odchodu z dětských domovů, z nápravných ústavů či z ulice (ubytování, sociální zázemí, společenské uplatnění).

_______________________________________________________________________________________________

pozvánka na koncert

_______________________________________________________________________________________________

 POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC NEJCHUDŠÍM OSOBÁM II

Středisko křesťanské pomoci Plzeň je spolupracujícím subjektem v rámci projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II podpořeného z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
Projekt je realizován v letech 2016–2019.
Ve svých sociálních službách předává sociálně potřebným trvanlivé potraviny a materiální pomoc, která zahrnuje potřeby pro zajištění osobní hygieny, základní kuchyňské vybavení, ošacení (prádlo, čepice, rukavice, šály).
Kromě samotné distribuce potravin a materiálních věcí je součástí pomoci i poskytnutí odborného sociálního poradenství, finančního a dluhového poradenství nebo informace, jak nepříznivou situaci řešit.

 

Více informací

Řekli o nás

 

    

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

Loga na Web SKP