Terapeutická komunita Vršíček
Dům na půl cesty Bójka
Sociální rehabilitace
Terénní program

Novinky a aktuality

15.10. 2018 - NENÍ AKTUÁLNÍ Výběrové řízení na pozici Pracovník v sociálních službách

v Domě na půl cesty Bójka

15.10. 2018 - Výběrové řízení na pozici

Terapeut v Terapeutické komunitě Vršíček

21.09. 2018 - X. AT KONFERENCE V PLZEŇSKÉM KRAJI

"Zpátky na začátek" - Co jsme získali a co ztratili profesionalizací služeb - ​22. - 23.11. 2018

Více novinek

Historie a cíle společnosti

POSLÁNÍ ORGANIZACE

Středisko křesťanské pomoci Plzeň poskytuje soubor služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a závislostí na návykových látkách, kterým pomáhá překlenout složité životní období a nalézt novou životní cestu.

HISTORIE

  • Středisko křesťanské pomoci Plzeň bylo založeno 10.10. 1991 na faře Evangelické církve metodistické v Husově 14 v Plzni Diakonií Evangelické církve metodistické jako azylový dům, později v roce 1997 jako terapeutická komunita pro léčbu závislostí na návykových látkách. Postupným rozvojem Střediska vznikly další služby pro sociálně vyloučené - v roce 2008 sociální rehabilitace, v roce 2010 dům na půl cesty Bójka a v roce 2015 terénní program pro osoby bez přístřeší. Podrobnější informace je o jednotlivých službách najdete v jednotlivých sekcích na hlavní stránce.

CÍLE ORGANIZACE

  • léčba závislosti na návykových látkách,
  • pomoc s řešením nepřiznivé sociální situace osobám z cílových skupin,
  • podpora sociálního začlenění (návrat sociálně vyloučených na trh práce, pomoc při jednání s úřady),
  • pomoc mladým lidem po odchodu z dětských domovů, z nápravných ústavů či z ulice (ubytování, sociální zázemí, společenské uplatnění).
Více informací

Řekli o nás

 

Sociální služby jsou financované z více zdrojů. Jejich seznamy jsou uvedené ve Výroční zprávě v odkazu "Ke stažení".

partners